روایت شهرها و محلات اولین گام در برندسازی گردشگری

به گزارش وبلاگ افرا، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، کارآفرینی و توریستی شورای شهر سنندج، هر یک از روستاها، شهرها و محلات استان کردستان را دارای روح و روایتی دانست و گفت: آگاهی به روایت شهرها و مکان های توریستی در جذب توریست و برندسازی استان کردستان موثر است.

روایت شهرها و محلات اولین گام در برندسازی گردشگری

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، کارآفرینی و دنیاگردی شورای شهر سنندج، هر یک از روستاها، شهرها و محلات استان کردستان را دارای روح و روایتی دانست و گفت: آگاهی به روایت شهرها و مکان های دنیاگردی در جذب دنیاگرد و برندسازی استان کردستان موثر است.

ارسطو گویلی در وبینار طبیعت گردی و ظرفیت تحمل طبیعت گردی که با همکاری خبرگزاری ایسنا برگزار شد؛ اظهار کرد: در حال حاضر کشور ایران جزو 20 کشور برتر دنیا به لحاظ تنوع زیستی است و به تبع آن استان کردستان با دارا بودن چهار فصل با عرض های جغرافیایی بسیار کم از هم، جاذبه های طبیعی بکری را فراهم کرده که می توان در راستای جذب دنیاگرد و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال از این طبیعت بکر و خدادای بهره برد.

وی مطرح نمود: امروزه در دنیا اکوتوریسم بالاترین سهم و بالاترین رشد را در صنعت دنیاگردی دنیا به خود اختصاص داده و همین رشد فزاینده نشان از اهمیت آن دارد، اما متاسفانه در کشور ایران با آن که مطالعات بسیاری در حوزه اکوتوریسم اجرا شده و در حال حاضر در وزرات میراث فرهنگی کمیته ملی تحت عنوان کمیته طبیعت گردی شکل گرفته و اهداف و چشم اندازهای متعددی برای آن ترسیم شده است اما هنوز دخالت صحیح و بابرنامه ای در حوزه طبیعت گردی برای تبیین استانداردهای دنیاگردی و تحمل ظرفیت طبیعت گردی شهرها و استان ها صورت نگرفته است.

گویلی اضافه کرد: ظرفیت تحمل طبیعت گردی به معنی میزان حضور حدبیشتری دنیاگردان در مکانی فیزیکی بدون وارد کردن لطمه ای به کیفیت زندگی میزبان با حفظ رضایت و کیفیت زندگی جامعه میزبان گفته می شود و در اصل هدف از دنیاگردی پایدار ارتقاء کیفیت زندگی جامعه میزبان است.

به گفته وی، در بسیاری از استان ها به ویژه استان های شناخته شده و بیشتر دنیاگردپذیر، تحقیقات بسیاری مبنی بر ظرفیت تحمل طبیعت گردی اجرا شده که متاسفانه در استان کردستان تا به امروز چنین اقدامی صورت نگرفته است.

گویلی با اشاره به اینکه حتی در نمایشگاه های دنیاگردی نیز جای استان کردستان خالی است، بیان نمود: هرچند که عدم شناخت و معرفی استان کردستان سبب دست نخوردن و بکر ماندن طبیعت استان شده و دنیاگردانی که از جاهای مختلف وارد استان می شوند از منابع طبیعی بکر و کمتردست خورده و فارغ از آلودگی استقبال می کنند؛ اما کمبود مطالعات سبب عدم شناسایی میزان ظرفیت منابع دنیاگردی طبیعی و روستایی در استان کردستان شده است.

برندسازی خلاء بزرگ دنیاگردی کردستان

به گفته این مسئول، هریک از بخش های استان کردستان اعم از روستاها، محلات، رودخانه ها و ... دارای روایت و داستانی است و آگاهی به روایت شهرها و محلات استان امری اساسی و مهم است.

ارسطو گویلی با تاکید بر اینکه روح استان کردستان، روح عمیق فرهنگی-سیاسی است گفت: هرچند که هریک از روستاها و بخش های طبیعی استان اعم از جنگل ها، رودها و روستاها روایت خاص خود را دارند اما متاسفانه در استان کردستان روایتی در خصوص مناطق دنیاگردی استان صورت نگرفته است.

وی بر این باور است که گرچه عدم روایت داستان و روح هر منطقه به خودی خود مزیت نیست اما همین امر سبب بکر ماندن مناطق و حفظ محیط زیست بدون داشتن هیچگونه برنامه ریزی معینی شده است؛ اما حال وقت آن رسیده که با داشتن برنامه ای مدون و ارائه روایت های گوناگون شهرها و روستاها سعی در جذب دنیاگرد و معرفی و شناسایی استان کردستان داشته باشیم.

گویلی در ادامه سخنان خود بر تعریف درست از ظرفیت تحمل طبیعت تاکید و مطرح نمود: متاسفانه در تعریف ظریفیت تحمل طبیعت گردی تنها بر اماکن هدف دنیاگردی و ظرفیت هتل ها و اقامتگاه ها بدون توجه به ظرفیت خود طبیعت تاکید داریم بدون در نظر دریافت خود منطقه طبیعی دنیاگردی برای جلوگیری از تخریب، عدم آلودگی محیط، جلوگیری از آسیب رساندن به محیط طبیعی و رضایتمندی میزبانان.

وی اضافه کرد: میزبان تا زمانیکه نیاز اقتصادی نداشته باشد از توسعه پایدار دنیاگردی گریزان است بنابراین ضروری است در کنار توجه به اشتغالزایی مردم منطقه دنیاگردی نگاهی به تحمل ظرفیت طبیعت داشته باشیم.

هم افزایی ادارات لازمه حفاظت از محیط زیست

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، کارآفرینی و دنیاگردی شورای شهر سنندج، شرح داد: گرچه میراث فرهنگی متولی تورهای دنیاگردی و طبیعت گردی و قادر به وضع قوانین خاصی در این حوزه است اما فاقد نیروی اجرایی لازم برای برخورد با متخلفان و مخربان طبیعت است و این کار از دست اداره محیط زیست و منابع طبیعی استان برمی آید، که متاسفانه در ایران ادارات به جای هم افزایی با سازمان های دیگر فقط و فقط در اهداف سازمانی خود غرق شده و توجهی به سایر سازمان ها و ادرات دیگر ندارد.

روایت سازی روستاها و مناطق دنیاگردی گامی در راستای برندسازی استان

ارسطو گویلی در خصوص بحث برندسازی استان کردستان، اظهار کرد: می توان با مستندسازی، ارائه روایت شهر، منطقه و روستا و با شناسایی داستان و نحوه ارائه آن و استفاده صحیح از بستر فضای مجازی در راستای معرفی استان و جذب دنیاگرد بهره برد.

گویلی ادامه داد: تفاهم نامه ای مابین استان کردستان، همدان و کرمانشاه تحت عنوان تفاهم نامه دنیاگردی زاگرس نشینان که شهرداری متولی آن است منعقد شده و اپلیکیشنی برای آن طراحی شده که مه اقامتگاه ها، مکان های دنیاگردی تاریخی و طبیعی در آن ارائه داده می شود.

وی تاکید کرد: همین که در دنیاگردی استان کردستان بحث رزرو اقامتگاه ها و تور مجازی ایجاد کنیم ظرفیت تحمل طبیعت نیز معین خواهد شد.

گویلی گفت: ضروری است از سوی سازمان میراث فرهنگی و منابع طبیعی و محیط زیست یک سری مطالعات و اولویت های تحقیقاتی به دانشجویان دانشگاه ها ارائه شود تا دانشجویان بیشتر بر موضوع دنیاگردی طبیعی تمرکز کنند و اگر این مهم در کنار بستر مجازی تحقق یابد می توان به جذب دنیاگرد، رونق اقتصادی و دنیاگردی پایدار در استان دست یافت.

وی در سرانجام یادآور شد: از آنجایی که توسعە دنیاگردی پایدار به معنی افزایش کیفیت زندگی میزبان است چنانچه این هدف تحقق پیدا نکند توسعە پایدار ممکن نخواهد بود.

در ادامه مسئول کمیته طبیعت گردی و کارشناس طبیعت گردی اداره کل میراث فرهنگی و کردشگری استان گفت: امروزه بحث دنیاگردی و طبیعت گردی در کشور به صورت خاص و ویژه ای دنبال و آسیب شناسی خاصی در این حوزه اجرا شده است؛ اینکه ما به دنیاگردی چگونه نگاه می کنیم و اولویت های دنیاگردی در سایر استان ها به چه نحوی است و آیا استان کردستان آن پتانسیل ها را دارا است یا خیر؟

آوات مکاری با اشاره به اینکه استان کردستان، استانی فرهنگی-طبیعی است اظهار کرد: طی 10 سال اخیر طبیعت گردی استان کردستان در لیست سبد دنیاگردی خانوار ایرانی قرار گرفته و از دورترین نقاط کشور نیز به استان کردستان سفر کرده اند و یکی از دلایل این مسئله فرهنگی است که در طبیعت استان کردستان شکل گرفته است و همین موضوع فرهنگ و انگیزه های زیادی را برای حضور و جذب دنیاگردان از سایر استان های کشور بوجود آورده است؛ از جمله انگیزه خرید برای شهرهای مریوان و بانه، انگیزه فرهنگی طبیعی و طبیعت گردی.

اکوتوریسم دنیاگردی مسئولانه

وی مطرح نمود: در حوزه میراث فرهنگی به کسی دنیاگرد گفته می شود که از طریق تورهای دنیاگردی وارد استان می شود و قوانین دنیاگردی برای دنیاگردانی تبیین شده که از طریق تور وارد استان می شوند و کسی که به صورت فردی مسافرت می کند از نظر میراث فرهنگی دنیاگرد نیست و یکی از دلایلی که سبب مطرح شدن ظرفیت های تحمل طبیعت در استان شده است همین مسافرت های خارج از تور است.

مکاری اضافه کرد: امروزه بحث جدیدی تحت عنوان اکوتوریسم یا دنیاگردی مسئولانه شکل گرفته که بخشی از طبیعت گردی است و حفاظت از محیط زیست، حفاظت از فرهنگ و توسعه پایدار را شامل می شود و آموزش رکن اصلی آن و از طریق جامعه میزبان به مهمان منتقل می شود.

وی در خصوص انواع دنیاگردی در طبیعت گفت: انواع دنیاگردی که ما در طبیعت گردی با آن سروکار داریم اعم از غار، دامنە نوردی، رافتینگ، صخره نوردی، دنیاگردی آبی و ... است که برای انواع مختلف دنیاگردی بحث تحمل ظرفیت مکان و طبیعت مطرح است؛ اینکه یک مقصد دنیاگردی در یک زمان معین پذیرای چه تعداد دنیاگرد خواهد بود و این ظرفیت باید به گونه ای شناسایی شود که هم به محیط زیست آسیبی وارد نشود و هم رضایت مهمان و میزبان را در پی داشته باشد زیرا عدم توجه به ظرفیت تحمل مقصد دنیاگردی سبب نارضایتی مردم بومی آن منطقه و دنیاگردان خواهد شد.

مکاری با اشاره به اینکه در بیشتر کشورها سازمان محیط زیست متولی امر طبیعت گردی است بیان نمود: جالب است بدانید که در ایران علاوه بر اینکه سازمان محیط زیست متولی امر طبیعت گردی نیست بلکه خود عاملی بازدارنده در این حوزه است.

به گفته این مسئول، خود ظرفیت تحمل طبیعت نیز بر اساس زیست محیطی، خدماتی، روانی و اقتصادی تقسیم بندی می شود و چنانچه دنیاگردی از طریق تور وارد استان شود جامعه هدف معین و به افراد آموزش داده می شود و بالعکس اگر دنیاگرد به صورت انفرادی وارد استان شود تابع شرایط خاص خود می باشد.

وی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب 1357 کردستان آخرین استانی بوده است که دنیاگردی در آن تعریف شده است اضافه کرد: در آن زمان بیش از دو آژانس مسافری در استان وجود نداشت اما امروزه حدود 50 شرکت و دفتر خدمات مسافری در استان دایر است که از این تعداد 5 آژانس در حوزه طبیعت گردی مشغول به کار و بیشتر آن ها در سطح کشور مطرح و در حوزه طبیعت گردی حرف اول را می زنند و همین امر می تواند در شناسایی و معرفی استان کردستان و جذب دنیاگرد موثر باشد.

آوات مکاری شرح داد: تورهای طبیعت گردی که وارد طبیعت می شوند به صورت سبک، متوسط و سنگین هستند و همچنین نوعی از طبیعت گردی به تفریحات آخر هفته مردم بومی منطقە اختصاص دارد که در طبیعت رها می شوند و زمانی که رها می شوند بحث ظرفیت تحمل طبیعت مطرح می شود.

وی در خصوص تورهای آفرود و سافاری مطرح نمود: تورهای آفرود یا بیراهه نوردی به واسطه ایجاد تغییر و دستکاری در خودروها عملا عملکرد صحیحی در بستر طبیعت ندارند اما تور سافاری به تورهایی گفته می شود که تحت مدیریت تورلیدر در دل طبیعت قرار می گیرند بدون اینکه در خودروهای خود تغییری ایجاد کنند.

کردستان پیشرو در حوزه دنیاگردی طبیعی

مکاری با تاکید بر اینکه در حوزه دنیاگردی روستایی استان کردستان جایگاه رده بالایی را در کشور به خود اختصاص داده، اضافه کرد: دلیل آن فرهنگ خاص مردم منطقه است همانگونه که همواره گفته می شود که فرهنگ یک منطقه از طبیعت آن منطقه الهام می گیرد اما در استان کردستان با سایر استان ها این تفاوت وجود دارد که خود مردم منطقه بر طبیعت اثر می گذارند و اگر بر همین تفاوت ها و ویژگی های منحصر به فرد استان کردستان تاکید و توجه داشته باشیم شاهد اتفاقات خوبی در حوزه دنیاگردی خواهیم بود.

وی شرح داد: از آنجایی که استان کردستان فاقد زیرساخت های مناسب دنیاگردی است و طبیعت گردی نیازمند زیرساخت نیست به همین دلیل استان کردستان در بحث اکوتوریسم جزو استان های اول در کشور محسوب می شود.

استان کردستان جزو 3 استان اول در بحث رافتینگ

مسئول کمیته طبیعت گردی و کارشناس طبیعت گردی استان کردستان بیان نمود: استان کردستان دارای 28رودخانە دائمی است که کناره بسیاری از این رودخانه ها محل اصلی تفرج دنیاگردی است و در بسیاری از مواقع سبب معرفی استان و جذب دنیاگرد شده است.

آوات مکاری در خصوص قایق رانی در آب های خروشان استان مطرح نمود: طی دو سال گذشتە برای اولین بار در استان بحث رافتینگ به صورت آزمایشی اجرا شد و استان کردستان جزو 3 استانی است که رافتینگ در آن اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: توافق نامەای در سطح وزارت با سازمان آب مبنی بر ساخت و ساز و تاسیسات آبی در کنارە سدها منعقد شده کە اجرایی شدن آن بستگی به مجوزی دارد که بخش خصوصی از سازمان آب دریافت کرده است.

استان کردستان در حال برندسازی

مکاری در خصوص اجرایی کردن برند سازی دنیاگردی استان کردستان گفت: برندینگ سازی نیازمند داشتن شعار خاص دنیاگردی متناسب با استان و لوگوی خاصی در حوزه برندینگ سازی استان است.

وی در سرانجام در خصوص آسیب پذیری بخش دنیاگردی در عصر کرونا گفت: به صراحت می توان گفت که دنیاگردی در استان کردستان اولویت محسوب نمی شود و زمانیکه این اتفاق رخ دهد بخش خصوصی آسیب پذیرتر خواهد شد.

منبع: دنیای سفر

به "روایت شهرها و محلات اولین گام در برندسازی گردشگری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "روایت شهرها و محلات اولین گام در برندسازی گردشگری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید