معرفی کتاب کودک

به گزارش وبلاگ افرا، در این مطلب بعضی از بهترین های کتاب کودک در رده های سنی مختلف، که بهار سال جاری میتوانید آنها را در نمایشگاه کتاب تهران پیدا کنید، معرفی میکنیم.

معرفی کتاب کودک

وقتی برای کودک خود کتاب می خوانید واو با تمام وجود به شما گوش میکند، بارها و بارها از شما قصد دارد که هر شب همانداستان را برایش بخوانید و هر دفعه از شما سوالاتی را از درون کتاب میکند، دلتانقصد دارد بازهم و بازهم او را با کتابها وقصههای آنها آشنا کنید و با شعرها و داستانهای کتابها، جهانی کودکی فرزندخود را شیرینتر کنید. ما نیز قصد داریم با معرفی بعضی از بهترینهای کتاب کودکو کتابهای مخصوص خردسالان و بچه ها در ردههای سنی مختلفکه بهار سال جاری میتوانید آنها را در نمایشگاه کتاب تهران پیدا کنید، شما را درانتخاب بهترین و مناسبترین کتابها برای فرزندان خود، یاری کنیم.

اگر شما هم کتاب مناسبی را برای کودکخود خوانده و انتخاب نموده اید، پیشنهادات خود را در بخش نظرات با ما و دیگر والدینبه اشتراک بگزارید.

مجموعه کتاب شیوههای تقویت هوشنوزاد

مجموعه کتاب شیوه های تقویت هوشنوزاد، حاصل 25 سال تحقیق دکتر بئاتریس میلتر در دانشگاه سوربن فرانسه و از جملهمفیدترینهای کتاب کودک است. دکتر میلتر، شیوه ابداعی خود را برای تقویت هوشنوزاد را از دل مطالعاتی استخراج نموده که سالیان طولاتی روی جهانی درون نوزادانصورت داده است. او پس از ابداع شیوه های تقویت هوش نوزاد، حاصل مطالعات خود را بهصورت کتاب کودک برای پدرها و مادرها منتشر کرد تا پدرها و مادرها نیز بدانند جهانیدرون نوزادشان چگونه است و چرا نوزادشان با دیدن چند شکل و چند رنگ متحول می گردد وقوای ادراکی اش تقویت می گردد. شما میتوانید این مطالب را در کتاب ش ی وه ه ای ت ق وی ت ه وش ن وزاد 6- 3 م اه ه : ش ن اخ ت ش ک ل ه ا و رن گ ه ا و مفهوم پنهان و آشکار، شیوههای تقویت هوشنوزاد 6 تا 9 ماهه، شناخت اجزای چهره و مفهوم کم و زیاد، شیوههای تقویت هوشنوزاد 9 تا 12 ماهه: درک رابطه و فاصله، اشیاء تغییر شکل نمی دهند و شناخت اعضایبدن بیابید.

مجموعه کتابهای تاتی

مجموعه کتابهای تاتی کوچولوها در 10جلد با سروده ناصر کشاورز و شکوه قاسم نیا به منظور آشنایی با حالت های بچه، شناختاعضای بدن، آموزش رفتن به دستشویی و نیز آموزش یوگا برای خردسالان و ... است که درکنار هر عکس کودک چند بیت شعر آورده شده است. سادگی و ضرب اهنگ شعر گونه این متنها توجه هر کودکی را به خود جلب می نماید و شامل اشعاری زیبا و دلنشین است که بازبانی ساده به معرفی حالت های بچه ها و عکس العمل هایشان می پردازد. اشعار اینمجموعه کتاب کودک، توسط ناصر کشاورز و برای بچه ها 1 تا 3 سال سرودهشده است.

مجموعه کتابهای ماجراهای آقای تمیز

این مجموعه داستان، با نام های آقایکلافه، آقای تمیز و آقای تنبل، داستان های کوتاهی هستند که ذهن ساده بچه هارا خسته نمی نمایند. در هر کتاب، چند داستان روایت می گردد که در فضای بچه هاه می گذرندو به همین دلیل، قدرت تخیل کودک را قلقلک می دهند. تصویرگر این کتاب ها، از رنگ های زنده و شاد،برای طراحی تصویرهای کتاب استفاده نموده و به همین دلیل، بچه ها، با این کتاب، به خوبیارتباط برقرار می نمایند و حتی اگر شما، فرصت خواندن آن را برای آن ها نداشته باشید،از ورق زدن و نگاه کردن کتاب، لذت می برند.

مجموعهماجراهای اسب راه راهی

اینمجموعه شامل 3 جلد کتاب است و مناسب برای بچه ها گروه سنی خردسال 3 تا 9 سال است.نویسنده این کتاب جیم هلمو است و تصویرگر آن کارن وال است، که تصاویری رنگی و جذابرا برای بچه ها طراحی نموده است. این کتاب کودک جوایز متعدد جهانی را به خود اختصاصداده و اصلیترین جایزه آن برنده کتاب نقرهای کتاب کودک شفیلد و برنده کتاب تصویری داندی است. مژگان شیخی این کتاب را بهنثری ساده و روان به فارسی برای بچه ها ایرانی ترجمه نموده است.

مجموعهکتابهای می می نی

مجموعهکتابهای می می نی قصه های منظومی از بچه میمونی بازیگوش و شیرین است. در هر کتابمشکلی رفتاری از می می نی سر میزند و یا حادثه ای برای او پیش می آید که در نهایتاو را آگاهتر و باتجربه تر میسازد و هر بار می می نی به اشتباهات خود پی میبرد. اینمجموعه اشعاری ساده، روان و آهنگین برای بچه ها دارد و سروده آقای ناصر کشاورز میباشد.

مجموعهکتابهای سی قصه سی شب

مجموعهدوازده جلدی سی قصه سی شب نوشته مژگان شیخی شامل قصه های ایرانی، غیرایرانی، شعر و ضرب المثل و مهربان ترین آقای جهان با مضمون زندگی امامرضا(ع) از بهترین کتابهای مخصوص بچه ها است. داستانهای این کتاب کودک برای سی شبسال به صورت هر کتاب سی قصه سی شب برای هر ماه مختلف نوشته شده است. این کتابمناسب برای سالهای پیش دبستان و بچه ها کلاس اول و دوم است.

گردآوری: مجلهاینترنتی وبلاگ افرا

منبع: setare.com

به "معرفی کتاب کودک" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معرفی کتاب کودک"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید