رشید مظاهری ، فرهاد مجید ی؛ سرانجام راه نزد یک است؟

به گزارش وبلاگ افرا، با گذشت 7 هفته از مسابقات لیگ برتر، رشید مظاهری موقعیتی ناامید نمایند ه د ر استقلال د ارد. او فقط د ر هفته د وم آن هم با مصد ومیت سید حسین حسینی، شانس بازی برابر ذوب آهن را پید ا کرد، ولی بعد از آن بازی همه چیز برخلاف خواسته اش جلو رفت. حالا شرایط طوری رقم خورد ه که مظاهری حتی د ر فهرست 18 نفره استقلال هم جایی ند ارد و این اتفاق، گلر استقلال را از لحاظ روحی د ر شرایط نامناسبی قرار د اد ه است.

رشید مظاهری ، فرهاد مجید ی؛ سرانجام راه نزد یک است؟

مظاهری د ر این چند سال با اینکه خود ش را به عنوان یکی از برترین گلر های ایران عنوان کرد، اما با حاشیه های مختلفی روبه رو شد. آغاز این حاشیه ها از فسخ قرارد اد با تراکتور بود و عد م حضور او د ر بازی فینال جام حذفی با خشم هواد اران تراکتور همراه شد. رشید بعد از جد ایی از تراکتور راهی استقلال شد و البته با مد د ی، محمود فکری و د ستیارانش هم چالش پید ا کرد. حتی فرهاد مجید هم بعد از آمد ن به استقلال موضع مثبتی د ر مورد مظاهری ند اشت و با وجود اینکه سرمربی آبی ها برای فصل جد ید نظری روی ماند ن مظاهری ند اشت، ولی این د روازه بان د ر نهایت د ر استقلال ماند تا شاید فصل متفاوتی را رقم بزند، ولی تا به امروز همه چیز علیه او پیش رفته است.

تصمیم اشتباه

چند ماه قبل د ر شرایطی که استقلال برای مقابله با الهلال د ر لیگ قهرمانان آماد ه می شد، رشید مظاهری با آبی پوشان راهی د وبی نشد و یک روز بعد به د لیل مسائل اقتصادی قرارد اد خود را یکطرفه با استقلال فسخ کرد. رشید با این کار، خود ش را از چشم سرمربی استقلال اند اخت، ولی با آمد ن مصطفی آجورلو و وساطت مد یرعامل جد ید آبی ها، د وباره قرارد اد جد ید برای این بازیکن تنظیم شد تا مظاهری همچنان د ر استقلال بماند. ماند ن مظاهری د ر استقلال، تصمیم اشتباهی بود که این د روازه بان گرفت.

رشید قبل از آغاز لیگ چند پیشنهاد خوب د اشت که آن ها را به خاطر ماند ن د ر استقلال رد کرد، ولی هرگز تصور نمی کرد که مجید اینگونه از د ور خارجش کند. حالا شرایط مظاهری حتی سخت تر از هفته های گذشته شد ه، چرا که علیرضا رضایی گلر اول استقلال است و حسینی هم گزینه د وم مجید محسوب می گردد. جالب اینجاست که کاد ر فنی استقلال هم رابطه ای نرمال و صمیمی با مظاهری ند ارند و مد ت هاست گفت وگوی خاصی بین مجید و مظاهری رد و بد ل نشد ه است. جالب اینجاست که روز د وشنبه کانال رسمی باشگاه استقلال از مصد ومیت جزئی مظاهری و غیبت او د ر د اربی خبر د اد، ولی مظاهری د قایقی بعد د ر مصاحبه ای اظهار داشت که مصد وم نیست و می تواند د ر د اربی به مید ان برود. با این حال، مظاهری د ر این مقطع حاضر نیست چالشی برای استقلال ایجاد کند و تصمیم گرفته با تصمیم کاد ر پزشکی چند جلسه فیزیوتراپی کند.

آیند ه مبهم

مظاهری هم اکنون آیند ه ای مبهم د ر استقلال د ارد. مسئله مهم، تصویری است که رشید د ر این چند سال از خود ش ساخته و حالا برچسب یک بازیکن پرحاشیه به او چسبید ه است. نکته روشن اینجاست که مظاهری د یگر د ر تفکرات مجید جایی ند ارد و فقط اتفاقاتی عجیب و غیرقابل پیش بینی می تواند او را د وباره به چارچوب د روازه استقلال برگرد اند. یکی از اتفاقاتی که می تواند موقعیت مظاهری د ر استقلال را تغییر د هد، رفتن مجید است که فعلا موضوع د ور از ذهنی به نظر می رسد.

اتفاق د یگر می تواند جد ایی سید حسین حسینی باشد که حالا ذخیره رضایی شد ه و این شرایط برای او هم قابل تحمل نیست. شاید جد ایی این د روازه بان بتواند همچنان مظاهری را برای ماند ن د ر استقلال راضی کند تا با کم شد ن یک رقیب، شانس بیشتری برای بازی پید ا کند. راه سوم هم جد ایی از استقلال است. باید د ید د ر نهایت چه سرنوشتی د ر انتظار مظاهری خواهد بود، ولی اتفاقات چند هفته اخیر نشان می د هد که جهت مظاهری و مجید د ر استقلال از هم جد ا خواهد شد.

همشهری

منبع: فرارو

به "رشید مظاهری ، فرهاد مجید ی؛ سرانجام راه نزد یک است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رشید مظاهری ، فرهاد مجید ی؛ سرانجام راه نزد یک است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید